Sayın Ziyaretçiler;

Kırıkkale ili Keskin ilçesi İnziloğlu Köyünde 1949 yılında doğdum. İlkokulu köyümde, ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulu’nda, liseyi de Ankara Gazi Lisesi’nde okudum. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünü 1967-72 yılları arasında Ziraat Yüksek Mühendisi olarak tamamladım.

Fakülteden mezuniyet sonrası 1972-91 yıllarında Tarım Bakanlığına bağlı tohumluk sertifikasyon, çeşit tescili ve araştırma kuruluşlarında araştırmacı, uzman, buğday ıslahçısı, ülkesel proje koordinatörü ve yönetici olarak hizmet ettim. Bu dönemde askerlik görevimi yaptım. Ülkemizde, değişik ülkeler ve kuruluşlarda tohumluk sertifikasyonu, çeşit tescili, buğday ıslahı, iklim analizleri ve deneme tekniği konularında eğitim programlarına katıldım. Türkiye İklimi ile ilgili çalışmalarımı 1979 yılından itibaren sürdürmekteyim.

ABD’de 1983-85 döneminde bitki hastalıkları konusunda mastır yaptım. 1985-90 yıllarında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genetik ve İstatistik Kürsüsü’nde “Buğday Çeşit Verim Denemelerinin Kurulacağı Optimum Lokasyonların İstatistik Metotlarla Belirlenmesi” konulu doktora çalışmamı tamamladım.

1991-98 döneminde Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğünde genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak hizmet verdim. “Tarımsal Araştırma Projesi”nin planlanması ve uygulanması ve “Tarımsal Araştırma Yönetimi Sistemi”nin kurulması faaliyetlerini yönettim. 1999 yılı başında emekli oldum.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfında uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yaptım.

Bu devrede mülga Sanayi Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen “Ürün Pazarlarını Geliştirme Projesi” ikinci diliminde Türkiye proje koordinatörlüğünü yürüttüm. Daha sonra Ordu Ticaret Borsasına “Fındık İhtisas Borsası”, Konya Ticaret Borsasına “Ürün İhtisas Borsaları ve Lisanslı Depoculuk” konularında raporlar hazırladım. Özel bir tohumculuk kuruluşunun tarla bitkileri alanında araştırma yetkisi almasını ve faaliyetlerini yürüttüm.

Millî Düşünce Merkezi önderliğinde yürütülen faaliyetlerde yer aldım. Bu dönemde Ermeni meselesi konusunda hazırladığım rapor kitaplaştırıldı. Bu konudaki kitabım Azerbaycan’da da yayınlandı. Dinî konularda incelemeler yaptım. MÂTURÎDÎLİK konusundaki derlemem Türkiye dışında Hollanda’da yayınlandı.

“Topraktan Sofraya Buğday”, “Türkiye iklim Bölgeleri ve Haritası”, “Fasulye Yetiştiriciliği”, “Stevia Şeker Otu” başta olmak üzere mesleki ve diğer konularda kitaplarım, yurtiçi ve dışında yayınlanmış makalelerim ile iklim sınıflaması, deneme tekniği paketi, bitki çeşitlerinin tescili ve buğday maliyeti konularında geliştirdiğim bilgisayar yazılımlarım vardır.

Buğdayla ilgili çalışmalarım 1972 yılından beri devam etmektedir. Gün 91 ekmeklik buğday çeşidi ile Kızıltan 91, Çeşit 1252 ve Mirzabey makarnalık çeşitlerinin ıslahçılarındanım. Halen bir firmada buğday ıslahı programında danışmanlık yapmaktayım.

Bu sayfayı, edindiğim bilgi ve tecrübeler ve beğendiğim yazıları paylaşmak amacı ile hazırladım. Kaynak göstermek suretiyle verilen bilgilerden yararlanabilirsiniz. Faydalı olması dileğim ile saygılar sunarım.

Gürbüz MIZRAK
18 Aralık 2022